България
България
+359 2 418 69 12
office@josped.com
9:00 am - 5:30 pm

За нас

Йоспед ЕООД

е приемник на Йобстел България ООД. До септември 2020 г. ние бяхме част от Йобтел Холдинг ГмбХ Австрия, транспортно – спедиционна компания, която е на пазара от 1924г. Ние осъществяваме превози на територията на цяла Европа и част от Азия с максимална сигурност и скорост на доставките. В Йоспед сме максимално ориентирани към клиентите като им предлагаме гъвкавост,  високи стандарти на качество, дългогодишен опит и високо квалифициран и мотивиран персонал.

Зони, които обслужваме

Обслужваме цяла Европа, както и Иран и Турция

Нашата мисия

Йоспед ЕООД е малка компания, отличаваща се с дългогодишно ноу-хау, креативност, гъвкавост, динамика и високо качество на обслужване. Ние предлагаме иновативни логистични решения, които допринасят съществено за успеха на нашите клиенти.

Визия

Ние ще бъдем една от най-добрите компании на българския логистичен пазар и ценен партньор на компаниите в сектора индустрия, търговия и селско стопанство.

Нашите бизнес цели

Какво трябва да ни направлява и мотивира всеки ден, освен изискванията и желанията на нашите клиенти? Ние дори не се стремим да отговаряме на изискванията и интересите на нашите национални и международни клиенти, партньори, служители и заинтересовани страни в постоянно променяща се работна среда, а да ги надхвърлим.

За да постигнем тези цели, е необходимо да подобрим способността си да действаме, за да позиционираме ЙОСПЕД като дългосрочен пазарен играч. Рентабилността и финансовата стабилност са основни предпоставки за тази цел. И двата фактора могат да бъдат сигурни само ако нашите клиенти успеят да оценят изключителното качество на нашите услуги и продукти и ако са готови да платят справедлива цена за това.

За да постигнем целите си, разчитаме на най-големия и най-ценен актив: нашите служители!

Политика за качество

ВНЕДРЯВАМЕ НОВИ СТАНДАРТИ И ПРОДЪЛЖАВАМЕ НАПРЕД!

Йоспед ЕООД следва твърда и иновативна политика на развитие. Високият професионализъм се проявява в пълна степен в ангажираност, уважение към хората и лоялност, желание за учене и доверие.

Нашата най-голяма сила е, че наистина живеем тези ценности.

Нашият екип

Йоспед ЕООД се ангажира с равенство във възможностите за заетост и възнаграждение, като напълно отчита културното многообразие в общностите, които наричаме дом.

Благосъстоянието и интересите на нашите служители са преди всичко във всички аспекти на нашия бизнес и в това как ние го организираме. ЙОСПЕД ЕООД се ангажира за:

Създаване и поддържане на среда за успех, основана на честност и почтеност;
Справедливо споделяне в успеха на компанията;
Усъвършенстване и развитие чрез обучение и комуникация;
Растеж и равни възможности за всеки;
Проектиране и осигуряване на безопасна и сигурна работна среда.

Нашите клиенти

Потребностите на клиентите са от първостепенно значение и са най-важния приоритет в нашия бизнес. Наше задължение е активно да търсим и дефинираме нуждите на клиентите, като същевременно бързо обработваме всички заявки за транспорт и проекти, без да създаваме неверни очаквания.

Нашата общност

Йоспед ЕООД се ангажира да подкрепя общностите и групите, в които работим. Вярваме в практиката на социалната отговорност и насърчаваме подобно поведение у нашите служители и доставчици. Подкрепяме опазването на околната среда и предотвратяването на замърсяване в нашата сграда. Проактивно спазваме всички приложими изисквания за безопасност, опазване на околната среда, правни и регулаторни изисквания.

Качеството на нашите услуги

Започвайки с ясно определение на очакванията на клиентите, ние се стремим последователно да ги изпълняваме или надминаваме. Ние се придържаме към всички приложими стандарти и специфични изисквания на клиента и се стремим да осигурим процеси, които гарантират, че постигаме това, за да изградим стабилен и първокласен бизнес.

Ползите за вас

Независима компания
Високи стандарти за качество
Максимално ориентирани към клиентите

Гъвкавост
Високо квалифициран и мотивиран персонал
Процесно ориентирана компания

Нашите основни ценности

Не трябва ли това което ни води да са потребностите и желанията на нашите клиенти? Нашата мисия: висококачествени решения, които не само отговарят на очакванията на нашите клиенти, ние дори искаме да ги надхвърлим! Затова нашата корпоративна философия се основава на три стълба:

НАШИТЕ
КЛИЕНТИ

НАШИТЕ
СЛУЖИТЕЛИ

КАЧЕСТВО
И ОКОЛНА СРЕДА

Високият професионализъм се проявява в пълна степен в ангажираност, уважение към хората и лоялност , желание за учене и доверие.Нашата най-голяма сила е, че наистина живеем с тези ценности.

Нашите членства

Наши клиенти и партньори

Нашият застрахователен брокер

Screenshot 2022-08-01 at 17.26.53

W. Droege Assekuradeur GmbH

ЙОСПЕД ЕООД ПОЛИЦА ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧА/СПЕДИТОРА:  Insurance Confirmation Pol.- No. 115368 – валидност до 31.12.2024г.

Сертификати

Сертификати

Извършваме транспорт на

частични и цели товари

консолидация

извънгабаритни и проектни товари

стоки под температурен режим

АКТУАЛНИ ОБЯВИ ЗА РАБОТА