България
България
+359 2 418 69 12
office@josped.com
9:00 am - 5:30 pm

Нашата мисия, визия и цели

Josped > За нас > Нашата мисия, визия и цели

Нашата мисия

Йоспед ЕООД е малка компания, отличаваща се с дългогодишно ноу-хау, креативност, гъвкавост, динамика и високо качество на обслужване. Ние предлагаме иновативни логистични решения, които допринасят съществено за успеха на нашите клиенти.

Визия

Ние ще бъдем една от най-добрите компании на българския логистичен пазар и ценен партньор на компаниите в сектора индустрия, търговия и селско стопанство.

Нашите бизнес цели

Какво трябва да ни направлява и мотивира всеки ден, освен изискванията и желанията на нашите клиенти? Ние дори не се стремим да отговаряме на изискванията и интересите на нашите национални и международни клиенти, партньори, служители и заинтересовани страни в постоянно променяща се работна среда, а да ги надхвърлим.

За да постигнем тези цели, е необходимо да подобрим способността си да действаме, за да позиционираме ЙОСПЕД като дългосрочен пазарен играч. Рентабилността и финансовата стабилност са основни предпоставки за тази цел. И двата фактора могат да бъдат сигурни само ако нашите клиенти успеят да оценят изключителното качество на нашите услуги и продукти и ако са готови да платят справедлива цена за това.

За да постигнем целите си, разчитаме на най-големия и най-ценен актив: нашите служители!

АКТУАЛНИ ОБЯВИ ЗА РАБОТА