България
България
+359 2 418 69 12
office@josped.com
9:00 am - 5:30 pm

Нашите клиенти, общност и качество на услугите

Josped > За нас > Нашите клиенти, общност и качество на услугите
Нашите клиенти

Потребностите на клиентите са от първостепенно значение и са най-важния приоритет в нашия бизнес. Наше задължение е активно да търсим и дефинираме нуждите на клиентите, като същевременно бързо обработваме всички заявки за транспорт и проекти, без да създаваме неверни очаквания.

Нашата общност

Йоспед ЕООД се ангажира да подкрепя общностите и групите, в които работим. Вярваме в практиката на социалната отговорност и насърчаваме подобно поведение у нашите служители и доставчици. Подкрепяме опазването на околната среда и предотвратяването на замърсяване в нашата сграда. Проактивно спазваме всички приложими изисквания за безопасност, опазване на околната среда, правни и регулаторни изисквания.

Качеството на нашите услуги

Започвайки с ясно определение на очакванията на клиентите, ние се стремим последователно да ги изпълняваме или надминаваме. Ние се придържаме към всички приложими стандарти и специфични изисквания на клиента и се стремим да осигурим процеси, които гарантират, че постигаме това, за да изградим стабилен и първокласен бизнес.

Ползите за вас

Независима компания
Високи стандарти за качество
Максимално ориентирани към клиентите

Гъвкавост
Високо квалифициран и мотивиран персонал
Процесно ориентирана компания

АКТУАЛНИ ОБЯВИ ЗА РАБОТА