България
България
+359 2 418 69 12
office@josped.com
9:00 am - 5:30 pm

Политика за качество

Josped > За нас > Политика за качество

ВНЕДРЯВАМЕ НОВИ СТАНДАРТИ И ПРОДЪЛЖАВАМЕ НАПРЕД!

Йоспед ЕООД следва твърда и иновативна политика на развитие. Високият професионализъм се проявява в пълна степен в ангажираност, уважение към хората и лоялност, желание за учене и доверие.

Нашата най-голяма сила е, че наистина живеем тези ценности.

Нашият екип

Йоспед ЕООД се ангажира с равенство във възможностите за заетост и възнаграждение, като напълно отчита културното многообразие в общностите, които наричаме дом.

Благосъстоянието и интересите на нашите служители са преди всичко във всички аспекти на нашия бизнес и в това как ние го организираме. ЙОСПЕД ЕООД се ангажира за:

  • Създаване и поддържане на среда за успех, основана на честност и почтеност;
  • Справедливо споделяне в успеха на компанията;
  • Усъвършенстване и развитие чрез обучение и комуникация;
  • Растеж и равни възможности за всеки;
  • Проектиране и осигуряване на безопасна и сигурна работна среда.

АКТУАЛНИ ОБЯВИ ЗА РАБОТА