България
България
+359 2 418 69 12
office@josped.com
9:00 am - 5:30 pm

Новини

Josped > Новини > Новини > „ЙОБСТЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ПРОДЪЛЖАВА С УЧАСТИЕТО СИ В ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ.

„ЙОБСТЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ПРОДЪЛЖАВА С УЧАСТИЕТО СИ В ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ.

Posted by: AnG3l_j0sped
Категория: Новини

Дуалното обучение – конкурентно предимство за бизнеса е инициатива организирана съвместно от Стопанската камара на Австрия, Българо-швейцарската търговска камара и Германо-българската индустриалнo-търговска камара.

Dual Education Leaflet 2016

Ангажиментa на Йобстел в инициативата е свързан с :

  1. Участие в изработването на учебния план (2017/2018 г.).
  2. Участие в изготвянето на учебните програми.
  3. Осигуряване на наставник (1 на всеки 5 ученика) в 11-ти и 12-ти клас, когато се осъществява обучението по практика в реална работна среда във фирмата.
  4. Заплащане на труда на ученика в 11-ти и 12-ти клас.

Инициативата е в партньорство с професионална гимназия по транспорт ”Макгахан”,
гр.София:
https://www.pgtmakgahan.eu/images/izpiti/pu7.pdf

АКТУАЛНИ ОБЯВИ ЗА РАБОТА