България
България
+359 2 418 69 12
office@josped.com
9:00 am - 5:30 pm

Новини

Josped > Новини > Новини > ГОРДИ СМЕ, ЧЕ СМЕ ПАРТНЬОРИ НА ПРОГРАМАТА ЗА ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ГОРДИ СМЕ, ЧЕ СМЕ ПАРТНЬОРИ НА ПРОГРАМАТА ЗА ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Posted by: AnG3l_j0sped
Категория: Новини

Доста висока беше скоростта на нашия бизнес през изминалата година – след растежа 2017/2016-а от над 450% ще растем с поне 20% през 2018/2017-а. Това е резултат от доверието, което спечелихме след усилена и коректна тригодиш на работа. Работим както с редица големи, така и с по-малки компании, а също и с много компании в чужбина. Участваме като изложители/посетители на международни панаири и други мероприятия и сме активни членове на няколко камари и организации. Изключително доволни и горди сме от стартирането на програмата за дуално обучение по специалността„Спедитор логистик“ в 2 училища,където 27 деца ще бъдат обучени за нуждите на бизнеса. Йобстел България ООД е партньор в пилотния проект. И през 2019 г. нашият фокус е поставен върху оптимизацията на процесите, повишаването на ефективността, разширението и развиването на екипа… В навечерието на Коледа бихме искали да благодарим сърдечно за доверието на всички клиенти, партньори и превозвачи!

АКТУАЛНИ ОБЯВИ ЗА РАБОТА