България
България
+359 2 418 69 12
office@josped.com
9:00 am - 5:30 pm

Новини

Josped > Новини > Новини > 13.02.2020 Името на Йобстел България ООД се променя на Йоспед ООД

13.02.2020 Името на Йобстел България ООД се променя на Йоспед ООД

Posted by: AnG3l_j0sped
Категория: Новини

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

Уважаеми партньори,

С настоящото писмо се радваме да Ви информираме относно промяна във фирменото наименование на нашето дружество Йобстел България ООД. Името на Йобстел България ООД се променя на Йоспед ООД. В останалата си индивидуализация дружеството остава непроменено и всички наши отношения с Вас продължават съобразно съществуващите договорености:

ЕИК 203730711 е непроменен.

Адресът на регистрация и кореспонденция е непроменен – България, гр. София, район Искър, ул.Продан Таракчиев 16 (сграда Орбит).

Собствеността остава непроменена – Йобстел холдинг ГмбХ, Австрия държи 90% oт дружествените дялове, а останалите 10% са в собственост на управителя Тодор Дянков.

Начинът на управление и представля-ващите остават непроменени – дружеството Йоспед ООД се управлява и представлява, както и досега, от управителя Тодор Дянков.

Телефонните номера на фирмата, както на всички служители, остават непроменени.

Адресите на електронната поща и нашата интернет страница са адаптирани съгласно новия ни фирмен домейн www.josped.com. При това сме осигурили непрекъснатост на кореспонденцията с Вас.

Тодор Дянков – Управител
София, 13.02.2020

Йоспед ООД / Josped OOD                                                                             
ул. „Продан Таракчиев“ 16 (сграда Орбит) /
Prodan Tarakchiev Str.16 (Orbit building)
София, 1540, България / Sofia 1540 Bulgaria
T: +39524186912
Email: office@josped.com

АКТУАЛНИ ОБЯВИ ЗА РАБОТА