България
България
+359 2 418 69 12
office@josped.com
9:00 am - 5:30 pm

Новини

Josped > Новини > Новини > Г-н Тодор Дянков: Загубата от оборота през май месец, Йоспед успява да компенсира през юни

Г-н Тодор Дянков: Загубата от оборота през май месец, Йоспед успява да компенсира през юни

Posted by: AnG3l_j0sped
Категория: Новини

– Г-н Тодор Дянков, първо искам да Ви благодаря за сътрудничеството и подкрепата през тези години. Моля Ви в началото да представите себе си накратко.
Ние сме дъщерна фирма на австрийския Йобстел Холдинг. Аз живях и работих във Виена 20 години и през 2016 създадохме клона на фирмата в София. Специалисти сме в организацията на сухоземен транспорт и работим с редица членове на камарата. Благодарим на всички клиенти, приятели, партньори, служители и превозвачи, които ни подкрепят!

– Какви услуги и продукти предлагате? Може ли да ни разкажете повече за Йоспед ООД?
Организация на групажни, частични и цели товари на територията на Европа вкл. Турция и Иран и вкл. опасни пратки и такива под температурен режим. Имаме значително ноухау с организацията на проекти.

– Как оценявате позицията на Йоспед на световния и българския пазар?
Йоспед е малка спедиция – разчитаме много на нашите клиенти, превозвачи както и на нашия дългогодишен опит, добро име и личен ангажимент.

– Как се отрази кризата с COVİD-19 на логистичния сектор и какви мерки предприе Вашата компания?

Отчетохме драстичен спад на запитванията, множество забавяния по граници и най-вече несигурност и за в бъдещето. През май имахме спад в оборота с 40%, но успяваме да компенсираме през юни.

– Имате ли проблеми, които да намерят своето решение чрез усилията на Камарата пред държавни институции, или по някакъв друг начин?
Засега не.

АКТУАЛНИ ОБЯВИ ЗА РАБОТА