България
България
+359 2 418 69 12
office@josped.com
9:00 am - 5:30 pm

От 15.09.2022г. Йоспед ЕООД ще приеме да обучава втори стажант по програмата за дуално обучение за периода 2021 – 2024г. в партньорство с ПГК, с. Гара Елин Пелин.

Josped > Новини > Новини > От 15.09.2022г. Йоспед ЕООД ще приеме да обучава втори стажант по програмата за дуално обучение за периода 2021 – 2024г. в партньорство с ПГК, с. Гара Елин Пелин.

От 15.09.2022г. Йоспед ЕООД ще приеме да обучава втори стажант по програмата за дуално обучение за периода 2021 – 2024г. в партньорство с ПГК, с. Гара Елин Пелин.

Posted by: AnG3l_j0sped
Категория: Новини

Йоспед ЕООД изразява своята удовлетвореност и ползотворност от съвместната работа със стажантката Даниела Иванова Груева от 12 клас, коята показа отлични резултати при усвояване на учебният материал и прилагането му на практика.

Дуалната система е форма на обучение в средното образование, в която същевременно се натрупва и практически опит. Тя включва професионално обучение, което се осъществява паралелно на две места – в професионално училище и в предприятие. Дуалното обучение се прилага в страни като Германия, Австрия, Швейцария, Франция, Дания, Холандия, Китай и др. Навсякъде, където системата работи ефективно, се наблюдават устойчиво ниски нива на младежка безработица.

АКТУАЛНИ ОБЯВИ ЗА РАБОТА